Appen! Bellen!
menu

REPARATIE VOORWAARDEN

Service voorwaarden:

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die door de klant zijn omschreven. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

2. De reparatie vindt pas plaats na opgave van de kosten en de toestemming van de klant hiervoor. De klant kan afzien van verdere dienstverlening door de ondernemer wanneer deze de kosten te hoog acht en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de afgifte bon. De ondernemer stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft aangetroffen. Wanneer levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd ,wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en kan deze de ondernemer niet houden aan de opgegeven reparatietijd.

3. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatie bon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

4. Na het voltooien van de reparatie geldt een garantie van drie maanden hierop. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van de reparatie bon en betaling hiervan. Op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

5. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend . Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

6. Wanneer na reparatie de rekening niet wordt betaald middels de betaalmethoden : contant of pin dient het verschuldigde bedrag binnen 8 werkdagen op de rekening van de ondernemer te staan. Indien dit niet het geval is zal de rekening uitbesteed worden aan de Nederlandse Incasso Dienst te Eindhoven. Afspraken die telefonisch of per email zijn bevestigd door de klant dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden. Indien een afspraak niet afgezegd wordt of niet op tijd kan er door de ondernemer een vergoeding op basis van het voorrijden in rekening gebracht worden.Stel uw vraag aan de monteur: 06 4132 7691
Wanneer er niet direct wordt opgenomen:
maak dan alstublieft gebruik van de voicemailoptie of verstuur een sms zodat u terug gebeld kan worden!

Wij repareren alle merken waaronder:


2003
Al 15 jaar uw expert!
9+
Gemiddelde cijfer
145 
Beoordelingen
2550+
tevreden klanten
Kantoor
Bergvennen 64
2036CD Haarlem
Telefoonnummers
023 540 3116
06 4132 7691

9.5 / 10 uit 145 onafhankelijke reviews bij  YouReview